Jak vybrat pojištění

Pojištění chytře a jednoduše

Pojištění vozidla

Na začátek uveďme, že v České republice existují dvě hlavní skupiny pojištění vozidel. Jednak povinné ručení a dále havarijní pojištění. Tato výchozí pojištění se dále mohou doplňovat o různá připojištění, jejichž smyslem je vyšší krytí v případě vzniku pojistné události.

1. Povinné ručení

Jedná se o zákonem nařízenou formu pojištění vozidel – pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla na pozemních komunikacích. Povinnost uzavřít jej má každý vlastník motorového vozidla, které má přidělenou registrační značku, technický průkaz nebo je jiným způsobem využíváno k provozu na pozemních komunikacích. V opačném případě hrozí majiteli nepojištěného vozidla celá řada pokut a zpětně doúčtovaných poplatků. Ale to není vše. Navíc se samozřejmě provozovatel nepojištěného vozidla vystavuje riziku dopravní nehody a následné škodní události. V tu chvíli za něj zaplatí škody Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu, avšak tuto částku bude po majiteli nepojištěného vozidla vymáhat. Z těchto údajů tedy jasně vyplývá, že provozování vozidla bez řádně uzavřeného povinného ručení je krajně rizikové a v konečném důsledku se může velmi prodražit. Pro nalezení nejlevnější nabídky využijte služeb odborných serverů a online kalkulací.

2. Havarijní pojištění

V tomto případě jde o dobrovolné pojištění vozidel s velikou variabilitou. Jeho hlavním smyslem je ochrana vozidla proti havárii, vandalismu, krádeži nebo živelné události. Nejčastější uplatnění má při dopravní nehodě, kdy je viníkem sám majitel havarijní pojistky. V takovém případě dojde k vyplacení škody pojišťovnou s ohledem na procentuální vyčíslení majitelovy spoluúčasti na škodě.

3. Doplňková pojištění vozidel

K oběma hlavním skupinám pojištění vozidel je možné sjednat ještě další doplňková pojištění, nazývaná též jako připojištění (např. pojištění proti zničení či poškození skel, sedadel a zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění náhradního vozidla či pojištění asistenčních služeb a právní ochrany).
Pozn.: Pojišťovny zohledňují předchozí bezeškodní události výraznými slevami na nově uzavíraném pojištění či v průběhu již běžícího pojištění. V důsledku toho se cena může rapidně snížit, neboť se velmi často jedná až o desítky procent.

Povinné ručení – srovnání cen

Pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, je na trhu celá řada. Ale i v tomto případě platí, že konkurence je veliká a pojišťovny se svými benefity každou chvíli předhánějí. Proto by jednotlivé nabídky pojišťoven neměli srovnávat jen ti, kteří si povinné ručení zřizují, ale také ti, kteří jej již vlastní. Může se velmi snadno přihodit, že naleznete výhodnější podmínky, tak proč setrvávat tam, kde nejste spokojení?! Kdo by nechtěl nejlevnější povinné ručení, že?
Tipy, jak můžete jednotlivé nabídky povinného ručení porovnat:

1. Kontaktujte odborný finanční server, kde porovnání povinného ručení učiní za vás a vám předloží nejvýhodnější nabídku.
2. Zadejte do vyhledávače hesla tato hesla, která vás k výpočtům dovedou:

  • povinné ručení porovnání
  • porovnání povinné ručení
  • porovnání povinného ručení
  • nejlevnější povinné ručení
  • srovnání povinné ručení
  • povinné ručení kalkulačka
  • povinné ručení nebo poviné ručení (i s chybným výrazem si vyhledávač hravě poradí)

Před přistoupením k podpisu smlouvy, jejímž předmětem je povinné ručení, vezměte v úvahu zejména kladné i záporné reference společnosti, přístup a jednání s klientem (flexibilita při vyřizování pojistných událostí), výši pojistného, zvýhodněné nabídky (další produkty – havarijní pojištění).

Nejvýhodnější cestovní pojištění

Význam zřízení cestovního pojištění stále více narůstá a lidí, kteří jej podceňují, naopak ubývá. Důvod je prostý. A sice ten, že občané, kteří si na své tuzemské nebo zahraniční cesty cestovní pojištění nezřídí, vystavují se poměrně značnému riziku. Budou-li potřebovat neodkladné zdravotní ošetření nebo léčebnou péči, budou si muset sáhnout hodně hluboko do kapes (např. přeprava leteckým speciálem přesahuje částku 1 milionu korun).

Mezi nejčastější zdravotní komplikace, se kterými se na svých cestách můžete setkat, patří zejména obtíže gastrointestinálního rázu, infekce horních i dolních cest dýchacích, obtíže pramenící z pobytu na slunku a nejrůznější úrazová poranění.

Pokud si chcete sjednat to nejvýhodnější dostupné cestovní pojištění, pak zauvažujte nad jeho online zřízením. Cestovní pojištění online totiž skýtá mnoho výhod – snadné, rychlé a finančně zvýhodněné zřízení smlouvy, které jistě každý z vás ocení. Je k tomu však zapotřebí splnit dvě základní podmínky, kterými jsou minimální věková hranice 15 let a minimální délka sjednávaného pojištění, která je 1 den.

Cestovní pojištění online vám zabere jen pár minut vašeho drahocenného času a přitom vám zajistí bezpečnou finanční i zdravotní ochranu na vašich cestách. Po vyplnění základních údajů můžete přistoupit ke konkrétní volbě pojištění a k uhrazení konkrétní částky přes internet.

Za účelem profesionálního odborného poradenství můžete kontaktovat příslušné finanční servery, kde vám s výběrem pomohou.

Nejlepší havarijní pojištění

Proč povinné ručení nestačí? Budeme se vám zde snažit nastínit několik případů, kdy je dobré zřídit vedle nutného povinného ručení ještě doplňkové havarijní pojištění. Sami posuďte, zda se vás něco z toho týká, zda byste nad ním právě vy neměli zauvažovat.
Uvědomte si, že:

1. Určité pojišťovny nabízejí při sjednání povinného ručení havarijní pojištění za velmi atraktivní cenu.

2. Havarijní pojištění se vyplatí buď pro nové automobily, anebo pro vozy zánovní, které nejsou starší 7 let.

3. Vedle základního havarijního pojištění si ještě můžete doobjednat například připojištění skel, zavazadel, přepravovaných osob nebo pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla aj.

4. Havarovat může i sebelepší řidič, bez ohledu na to, zda trasy zná, anebo po nich jede poprvé. Povinné ručení kryje škody na cizích vozidlech a havarijní pojištění zase na tom vašem (náraz do stromu).

5. Havarijní pojištění pokrývá náklady škod vzniklých přírodními živly, vandalismem, ale také krádeží vozidla.

6. Při častém využívání vozidla je pravděpodobnost nehody podstatně vyšší. Ale také sváteční řidiči, kteří nemají dostatek zkušeností, mají větší předpoklad, že zapříčiní nehodu.

7. Bydlíte-li v rušné lokalitě, je pravděpodobnost využití havarijní pojistky opět vyšší (krádeže, vandalismus, hustý provoz).

8. Důkladným výběrem pojišťovny, kde budete havarijní pojistku čerpat, můžete hodně ušetřit – proto se nezdráhejte obrátit na odborné finanční servery, kde vám naleznou ten nejvýhodnější možný produkt.

Pojištění domácnosti

Smyslem pojištění domácnosti je ochránit váš majetek. Pojistka vás chrání nejen proti živelným událostem, ale také proti případům odcizení a zničení. V neposlední řadě také proti stále častěji se vyskytujícímu vandalismu, který je dnes prakticky na denním pořádku.
Níže čtěte několik rad, jak nastavit pojištění domácnosti tak, aby bylo účelné:
1. Adekvátně nastavená výše pojistného plnění

– v případě, že byste stanovili nižší pojistnou částku, než je skutečná hodnota vámi pojišťované domácnosti, jednalo by se o tzv. podpojištění, což by v praxi znamenalo, že by vám pojistka v případě nároku na pojistné plnění neuhradila celou vzniklou škodu
– ale ani pojištění, kde je pojistná suma vyšší, než je skutečná hodnota domácnosti, se nevyplácí, protože v případě jejího úplného zničení je vyplacena jen skutečná hodnota a vy byste zbytečně platili vyšší poplatky za vyšší pojistnou částku

2. Pečlivý výběr pojišťovny

– v klidu si projděte jednotlivé nabídky a vyberte si tu, která pro vás bude nejpříznivější
– některé pojišťovny také zohledňují fakt, že již od nich nějaké produkty máte – zvýhodní vám poplatky
– pokud nemáte dostatek informací o současných možnostech, nebo se tím nechcete tak dopodrobna zabývat, kontaktujte některý z odborných serverů, kde vám požadovanou analýzu ochotně vypracují